Chính sách bảo mật

Chúng tôi tại BobbyJerseys.com cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

image 116 - Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Thông Tin Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, hoặc tham gia các hoạt động trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà và thông tin thanh toán.

Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi, gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ, cải thiện trải nghiệm người dùng, tùy chỉnh nội dung và quảng cáo, và bảo vệ an ninh của trang web.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ theo quy định pháp luật.

Quyền Lợi của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có quyền từ chối cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của mình cho một mục đích cụ thể.

Sự Đồng Ý

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật này và việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo các điều khoản đã quy định.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh theo thời gian mà không cần thông báo trước, vì vậy xin vui lòng kiểm tra lại đều đặn để cập nhật thông tin mới nhất.